Ośrodki dzieci

Instytut Centrum Zdrowia
Matki Polki
Klinika Kardiologii

ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź
Gdański Uniwersytet Medyczny
Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej
i Wad Wrodzonych Serca
ul. Dębinki 7, budynek 2, II piętro
80-952 Gdańsk
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Klinika Kardiologii
ul. Wielicka 265
30-663 Kraków
Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
I Katedra Pediatrii
Klinika Kardiologii Dziecięcej
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań
Instytut-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
Klinika Kardiologii
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego
i Pediatrii Ogólnej
ul. Żwirki i Wigury 63A
02-091 Warszawa
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Oddział Kardiologii Dziecięcej
z Pododdziałem Kardiochirurgii Dziecięcej
i Pododdziałem Intensywnej Opieki Medycznej
ul. H. M. Kamieńskiego 73a
51-124 Wrocław
Śląskie Centrum Chorób Serca,
Śląska Akademia Medyczna
Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Dziecięcej w Zabrzu
ul. Szpitalna 2
41-800 Zabrze